"woman rides" — Słownik kolokacji angielskich

woman rides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jazdy dla kobiet
  1. woman rzeczownik + ride czasownik
    Silna kolokacja

    A woman was riding in back, but I couldn't get a good look at her through the dark glass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo