"per several women" — Słownik kolokacji angielskich

per several women kolokacja
Popularniejsza odmiana: per woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na kilka kobiet
  1. per przyimek + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The birth rate is at one and a half children per woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo