"woman wheels" — Słownik kolokacji angielskich

woman wheels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koła dla kobiet
  1. woman rzeczownik + wheel czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A woman wheeled a little boy in a bright yellow stroller.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo