"in women" — Słownik kolokacji angielskich

in women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kobietach
  1. in przyimek + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    But you never could see what your friends saw in women.

    Podobne kolokacje: