"woman travelling" — Słownik kolokacji angielskich

woman travelling kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman travels
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podróżowanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + travel czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For women travel not save when led by their children.

    Podobne kolokacje: