"woman strides" — Słownik kolokacji angielskich

woman strides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kroki dla kobiet
  1. woman rzeczownik + stride czasownik
    Luźna kolokacja

    With those words, the woman strode out of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo