"Woman moves" — Słownik kolokacji angielskich

Woman moves kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman moves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta rusza się
  1. woman rzeczownik + move czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For the first time, the woman on the bed moved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo