"woman walks" — Słownik kolokacji angielskich

woman walks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta chodzi
  1. woman rzeczownik + walk czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    A few minutes later, another woman walked through the door.

    Podobne kolokacje: