"without women" — Słownik kolokacji angielskich

without women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez kobiet
  1. without przyimek + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was better off without such women in his life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo