"per woman" — Słownik kolokacji angielskich

per woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na kobietę
  1. per przyimek + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    The birth rate is at one and a half children per woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo