KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"woman" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

woman rzeczownik

rzeczownik + woman
Kolokacji: 106
peasant woman • career woman • village woman • cleaning woman • class woman • woman of one's time • Yoga Will Woman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(1) peasant, cleaning, devil
Kolokacji: 3
(2) career, business, role
Kolokacji: 3
1. career woman = kobieta robiąca karierę career woman
2. business woman = biznesowa kobieta business woman
  • I hope I'm a good business woman, not merely a hard one.
  • She is a successful business woman running her own beauty salon.
  • Before taking up her current role, Mulligan was a business woman.
  • He is one of three sons born to a school teacher and a business woman.
  • In her previous life she was a model a mother and a business woman.
  • As a business woman this was a great move for me!
  • Highly educated and powerful business women in her own right.
  • Women no longer only had to take care of the house and children, but could also become business women.
  • She is also a business woman, working in financial services, real estate sales and insurance.
  • A business woman, she lives in Pakistan with her husband and two children.
3. role woman = rola kobieta role woman
(6) Yoga, gypsy, Brahmin
Kolokacji: 3
(8) mystery, Wonder
Kolokacji: 2
(9) way, choice, Mohawk
Kolokacji: 3
(12) man, Police
Kolokacji: 2
(13) Medicine, a, reason
Kolokacji: 3
(14) society, elite
Kolokacji: 2
(16) descent, origin, clan, word
Kolokacji: 4
(17) Woman, Amazon, witch, widow
Kolokacji: 4
(18) farm, refugee
Kolokacji: 2
(20) dozen, harem
Kolokacji: 2
(21) life, wildlife
Kolokacji: 2
(22) island, Bedouin, Earth, Latino
Kolokacji: 4
(23) vampire, elf
Kolokacji: 2
(24) dancing, stunt
Kolokacji: 2
woman + rzeczownik
Kolokacji: 103
women writer • women artist • Women Voter • woman friend • women member • women worker • women student • woman president • ...
woman + czasownik
Kolokacji: 831
woman wears • woman sits • woman tends • woman screams • woman experiences • woman complains • woman seeks • ...
czasownik + woman
Kolokacji: 332
woman named • woman dressed • exclude women • educate women • treat women • affect women • woman seated • recruit women • ...
przymiotnik + woman
Kolokacji: 973
young woman • old woman • pregnant woman • beautiful woman • black woman • elderly woman • white woman • married woman • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.