"woman pursuing" — Słownik kolokacji angielskich

woman pursuing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman pursues
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściganie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + pursue czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What if the play had the young woman pursuing the man?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo