"woman pursues" — Słownik kolokacji angielskich

woman pursues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta ściga
  1. woman rzeczownik + pursue czasownik
    Silna kolokacja

    What if the play had the young woman pursuing the man?

    Podobne kolokacje: