"woman shoots" — Słownik kolokacji angielskich

woman shoots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiełki dla kobiet
  1. woman rzeczownik + shoot czasownik
    Zwykła kolokacja

    If the woman had shot Mac, she would have done it.

    Podobne kolokacje: