"dress woman" — Słownik kolokacji angielskich

dress woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman dressed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta sukienkowa
  1. dress czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But a woman dressed in white came up to me and asked if I knew her name.

    Podobne kolokacje: