"woman" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

woman rzeczownik

rzeczownik + woman
Kolokacji: 106
peasant woman • career woman • village woman • cleaning woman • class woman • woman of one's time • Yoga Will Woman • ...
woman + rzeczownik
Kolokacji: 103
women writer • women artist • Women Voter • woman friend • women member • women worker • women student • woman president • ...
woman + czasownik
Kolokacji: 831
woman wears • woman sits • woman tends • woman screams • woman experiences • woman complains • woman seeks • ...
czasownik + woman
Kolokacji: 332
woman named • woman dressed • exclude women • educate women • treat women • affect women • woman seated • recruit women • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) exclude, prohibit, ban, bar
Kolokacji: 4
2. advise women = poradź kobietom advise women
3. urge women = kobiety pragnienia urge women
4. woman covered = kobieta przykryła woman covered
5. deal with women = umowa z kobietami deal with women
6. discourage women = zniechęć kobiety discourage women
7. inspire women = zainspiruj kobiety inspire women
8. discuss women = rozmawiaj o kobietach discuss women
9. recommend for women = poleć dla kobiet recommend for women
10. treat in women = leczyć w kobietach treat in women
11. deter women = powstrzymaj kobiety deter women
12. handle women = poradź sobie z kobietami handle women
13. prompt women = punktualne kobiety prompt women
(10) attract, appeal
Kolokacji: 3
(12) protect, surround, wrap, drape
Kolokacji: 4
(16) born
Kolokacji: 2
(20) like, hate, love, enjoy, scorn
Kolokacji: 5
(29) interview, talk, flirt
Kolokacji: 4
(30) prevent, forbid, avoid
Kolokacji: 4
(33) aim, target, direct
Kolokacji: 3
(34) murder, kill, carry
Kolokacji: 4
(35) marry, tie
Kolokacji: 2
(37) hurt, injure, tear, stab
Kolokacji: 4
(40) choose, prefer, favor
Kolokacji: 3
(41) infect, entertain
Kolokacji: 2
(42) stop, end, crown
Kolokacji: 3
(43) convict, condemn, attach
Kolokacji: 3
(46) persuade, influence, dominate
Kolokacji: 3
(47) enable, afflict, equip
Kolokacji: 3
(48) rescue, steal
Kolokacji: 2
(49) hide, disguise
Kolokacji: 2
(51) deprive, reserve, assign, deny
Kolokacji: 4
(52) base, build, found
Kolokacji: 3
(53) qualify, restrict, mind
Kolokacji: 3
(54) sleep, sprawl, bundle
Kolokacji: 3
przymiotnik + woman
Kolokacji: 973
young woman • old woman • pregnant woman • beautiful woman • black woman • elderly woman • white woman • married woman • ...
przyimek + woman
Kolokacji: 47
among women • against women • towards women • toward women • for women • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.