"woman experiences" — Słownik kolokacji angielskich

woman experiences kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadczenia dla kobiet
  1. woman rzeczownik + experience czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Women experience them three times more often than do men.

    Podobne kolokacje: