"deal with women" — Słownik kolokacji angielskich

deal with women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa z kobietami
  1. deal czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Anyhow, I have never been good at dealing with women.

    Podobne kolokacje: