"cover women" — Słownik kolokacji angielskich

cover women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety okładkie
  1. cover czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Backdate home responsibilities protection to cover women coming up to retirement now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo