"white woman" — Słownik kolokacji angielskich

white woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biała kobieta
  1. white przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I am a white woman married to a black man.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo