"Women Lawyer" — Słownik kolokacji angielskich

Women Lawyer kolokacja
Popularniejsza odmiana: women lawyer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobiety Prawnik
  1. woman rzeczownik + lawyer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's more likely to be something like what happened to a woman lawyer I know at a large international firm.

    Podobne kolokacje: