"woman is treated" — Słownik kolokacji angielskich

woman is treated kolokacja
Popularniejsza odmiana: treat women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta jest potraktowana
  1. treat czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What we want to know is how women are treated now.

    Podobne kolokacje: