"woman suffering" — Słownik kolokacji angielskich

woman suffering kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman suffers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierpienia dla kobiet
  1. woman rzeczownik + suffer czasownik
    Zwykła kolokacja

    "One woman I know has just suffered a heart attack."

    Podobne kolokacje: