Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"woman" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

woman rzeczownik

rzeczownik + woman
Kolokacji: 106
peasant woman • career woman • village woman • cleaning woman • class woman • woman of one's time • Yoga Will Woman • ...
woman + rzeczownik
Kolokacji: 103
women writer • women artist • Women Voter • woman friend • women member • women worker • women student • woman president • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
4. woman friend = przyjaciel dla kobiet woman friend
5. women member = kobiety członek women member
6. women worker = robotnik kobiet women worker
7. women student = kobiety student women student
10. women leader = kobiety przywódca women leader
13. woman doctor = lekarz kobieta woman doctor
14. women poet = kobiety poeta women poet
16. women prisoner = kobiety więzień women prisoner
17. woman suffrage = prawo wyborcze dla kobiet woman suffrage
18. women athlete = kobiety sportowiec women athlete
19. woman journalist = dziennikarz dla kobiet woman journalist
woman + czasownik
Kolokacji: 831
woman wears • woman sits • woman tends • woman screams • woman experiences • woman complains • woman seeks • ...
czasownik + woman
Kolokacji: 332
woman named • woman dressed • exclude women • educate women • treat women • affect women • woman seated • recruit women • ...
przymiotnik + woman
Kolokacji: 973
young woman • old woman • pregnant woman • beautiful woman • black woman • elderly woman • white woman • married woman • ...
przyimek + woman
Kolokacji: 47
among women • against women • towards women • toward women • for women • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.