"women worker" — Słownik kolokacji angielskich

women worker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robotnik kobiet
  1. woman rzeczownik + worker rzeczownik
    Silna kolokacja

    In response, most women workers remained outside the labor movement.

    Podobne kolokacje: