"women writer" — Słownik kolokacji angielskich

women writer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety pisarz
  1. woman rzeczownik + writer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Like many women writers of the time, she had to work to support her writing activities.

powered by  eTutor logo