"woman friend" — Słownik kolokacji angielskich

woman friend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjaciel dla kobiet
  1. woman rzeczownik + friend rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I've never really had a woman friend of my very own.

    Podobne kolokacje: