BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"friend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

friend rzeczownik

rzeczownik + friend
Kolokacji: 82
childhood friend • lady friend • boyhood friend • family friend • college friend • girl friend • school friend • artist friend • woman friend • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. childhood friend = przyjaciel z dzieciństwa childhood friend
2. lady friend = przyjaciółka, towarzyszka (w związku z jakimś mężczyzną) lady friend
3. boyhood friend = przyjaciel z dzieciństwa boyhood friend
5. college friend = kolega z college'u college friend
6. girl friend = przyjaciel dziewczyny girl friend
7. school friend = szkolny przyjaciel, kolega lub koleżanka ze szkoły school friend
8. woman friend = przyjaciel dla kobiet woman friend
  • I've never really had a woman friend of my very own.
  • He gave money to his women friends, and they, in return, were happy to love him.
  • What she needed was the support of close women friends - a women's group, in fact.
  • I have heard that you are a man with many women friends.
  • He knew that your woman friend was turned away before it ever happened.
  • "I just thought you might have a woman friend who is missing your company."
  • What a challenge to me, a man, to have a woman friend.
  • "A group of women friends decided that we're going to meet once a month for general discussion," she said.
  • Old woman friend come back to town after fifty years?
  • Julia had more women friends than he could keep up with.
9. artist friend = przyjaciel artysty artist friend
10. friend of one's father = przyjaciel z czyjś ojciec friend of one's father
11. boy friend = przyjaciel młodociany boy friend
12. friend of several years = przyjaciel kilkuletni friend of several years
13. time friend = przyjaciel czasu time friend
14. friend of one's mother = przyjaciel z czyjś matka friend of one's mother
15. animal friend = zwierzęcy przyjaciel animal friend
16. musician friend = przyjaciel muzyka musician friend
17. Facebook friend = Facebook przyjaciel Facebook friend
18. writer friend = przyjaciel pisarza writer friend
19. bosom friend = bliski przyjaciel, serdeczny przyjaciel bosom friend
20. friend of one's parents = przyjaciel z czyjś rodzice friend of one's parents
friend + rzeczownik
Kolokacji: 14
friend family member • friends list • Friends group • friend request • Friends School • ...
friend + czasownik
Kolokacji: 346
friend gathers • friend suggests • friend dies • friend tells • friend introduces • friend calls • friend visits • friend describes • ...
czasownik + friend
Kolokacji: 314
visit friends • invite friends • friend named • make friends • win friends • include friends • get friends • tell one's friends • ...
przymiotnik + friend
Kolokacji: 232
best friend • close friend • old friend • good friend • longtime friend • closest friend • mutual friend • lifelong friend • long-time friend • ...
przyimek + friend
Kolokacji: 47
with friends • from friends • between friends • by friends • without friends • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.