"women friend" — Słownik kolokacji angielskich

women friend kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman friend
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety przyjaciel
  1. woman rzeczownik + friend rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I've never really had a woman friend of my very own.

    Podobne kolokacje: