"Woman Warrior" — Słownik kolokacji angielskich

Woman Warrior kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman warrior
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wojownik dla kobiet
  1. woman rzeczownik + warrior rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They think of her as a woman warrior, a leader.

    Podobne kolokacje: