"woman warrior" — Słownik kolokacji angielskich

woman warrior kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wojownik dla kobiet
  1. woman rzeczownik + warrior rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They think of her as a woman warrior, a leader.

    Podobne kolokacje: