"woman writer" — Słownik kolokacji angielskich

woman writer kolokacja
Popularniejsza odmiana: women writer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): literatka
  1. woman rzeczownik + writer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Like many women writers of the time, she had to work to support her writing activities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo