"Women Writer" — Słownik kolokacji angielskich

Women Writer kolokacja
Popularniejsza odmiana: women writer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobiety Pisarz
  1. woman rzeczownik + writer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Like many women writers of the time, she had to work to support her writing activities.

    Podobne kolokacje: