"woman candidate" — Słownik kolokacji angielskich

woman candidate kolokacja
Popularniejsza odmiana: women candidate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kandydat dla kobiet
  1. woman rzeczownik + candidate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the time of women candidates seems to be at hand.