"women poet" — Słownik kolokacji angielskich

women poet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety poeta
  1. woman rzeczownik + poet rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She has been called "the first professional woman poet in England."

    Podobne kolokacje: