"woman artist" — Słownik kolokacji angielskich

woman artist kolokacja
Popularniejsza odmiana: women artist
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artysta dla kobiet
  1. woman rzeczownik + artist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She is one of the better known women artists in the country.

    Podobne kolokacje: