"woman poet" — Słownik kolokacji angielskich

woman poet kolokacja
Popularniejsza odmiana: women poet
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poeta dla kobiet
  1. woman rzeczownik + poet rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She has been called "the first professional woman poet in England."

    Podobne kolokacje: