"women warrior" — Słownik kolokacji angielskich

women warrior kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman warrior
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety wojownik
  1. woman rzeczownik + warrior rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They think of her as a woman warrior, a leader.

    Podobne kolokacje: