"women member" — Słownik kolokacji angielskich

women member kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety członek
  1. woman rzeczownik + member rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was one of the first women members in the States.

    Podobne kolokacje: