"woman suffrage" — Słownik kolokacji angielskich

woman suffrage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawo wyborcze dla kobiet
  1. woman rzeczownik + suffrage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The question of woman suffrage shall be decided by law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo