"women journalist" — Słownik kolokacji angielskich

women journalist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety dziennikarz
  1. woman rzeczownik + journalist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It could just have been an off year for women journalists, of course.