"sports journalist" — Słownik kolokacji angielskich

sports journalist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziennikarz sportowy
  1. sport rzeczownik + journalist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most countries have their own national association of sports journalists.

powered by  eTutor logo