"woman voter" — Słownik kolokacji angielskich

woman voter kolokacja
Popularniejsza odmiana: Women Voter
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyborca dla kobiet
  1. woman rzeczownik + voter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why is Clinton still doing so well with women voters in particular?

    Podobne kolokacje: