"women prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

women prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety więzień
  1. woman rzeczownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The sunken eyes of the women prisoners back at the house.

    Podobne kolokacje: