"woman journalist" — Słownik kolokacji angielskich

woman journalist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziennikarz dla kobiet
  1. woman rzeczownik + journalist rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It could just have been an off year for women journalists, of course.