"woman covered" — Słownik kolokacji angielskich

woman covered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przykryła
  1. cover czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The woman covered with growing hands came and sat beside them.

    Podobne kolokacje: