"treat women" — Słownik kolokacji angielskich

treat women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety przyjemności
  1. treat czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What we want to know is how women are treated now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo