"treat diseases" — Słownik kolokacji angielskich

treat diseases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): choroby przyjemności
  1. treat czasownik + disease rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And some who call, he says, have little or no experience in treating the disease.

    Podobne kolokacje: