"treat symptoms" — Słownik kolokacji angielskich

treat symptoms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjemność przejawy
  1. treat czasownik + symptom rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It makes sense to me to take care of the problem and not just treat the symptoms.

powered by  eTutor logo