"treat patients" — Słownik kolokacji angielskich

treat patients kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pacjenci przyjemności
  1. treat czasownik + patient rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1968 to 1993, he treated more than 120 patients.

podobne do "treat patients" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "treat patients" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo